500 plus: ważna zmiana dla rodziców samotnie wychowujących dzieci

 

Podsumowując rok funkcjonowania programu Rodzina 500+, ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło kilka istotnych zmian. Jedna z nich dotyczy rodziców samotnie wychowujących dzieci.

Główne założenia programu pozostają bez zmian

Program „Rodzina 500+” skierowany jest do rodziców oraz opiekunów dzieci, do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia. Warunkiem otrzymania 500 zł miesięcznie jest posiadanie co najmniej dwójki niepełnoletnich dzieci. Świadczenie przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależenie od dochodu. Takie rodziny nie muszą dokumentować sytuacji finansowej, bowiem kryterium dochodowe nie ma znaczenia przy przyznaniu 500 zł na drugie i kolejne dzieci.

W przypadku rodzin, których dochód wynosi mniej niż 800 zł netto na osobę, a 1200 zł w przypadku dzieci niepełnosprawnego, wsparcie przysługuje również na pierwsze dziecko nawet jeśli jest jedynakiem. Jednak one muszą udokumentować swoją sytuację finansową.

Rodzice samotnie wychowujący dzieci

Istotna zmiana dotyczy osób, które deklarują, że samotnie wychowują dzieci. Osoby takie, aby otrzymać świadczenie 500+, będą musiały mieć zasądzone alimenty, tak jak w przypadku zasiłku rodzinnego. Dlatego osoby samotne, które nie mają zasądzonych alimentów z różnych powodów, powinny jak najszybciej złożyć w sądzie wniosek o powództwo alimentacyjne. Bardzo ważne jest, by złożyły również wniosek o zabezpieczenie powództwa. Wówczas sąd w terminie do 30 dni wyda takie zabezpieczenie. Jest to wystarczający dokument, który w tym przypadku należy dołączyć do wniosku o świadczenie z programu „Rodzina 500+”.

Wesprzyj nas