Z minister Zalewską o zniesieniu nauki na dwie zmiany 08 luty 2017

Spotkaliśmy się z panią minister Zalewską, żeby prosić (jak zawsze) o poprawę standardów w szkołach i ochronę edukacji przedszkolnej więcej

Premiera strony "Mama nie jest sama" 27 Styczeń 2017

Z radością informujemy, że po wielu miesiącach przygotowań startujemy ze stroną pomocową dla kobiet w ciąży, które znalazły się w trudnej sytuacji. Ważnym elementem projektu jest linia Telefon dla mamy z dyżurem osoby, która od 30 lat specjalizuje się w pomocy rodzinom.
www.MamaNieJestSama.pl 

Ochrona danych osobowych uczniów i rodziców 26 Styczeń 2017

"Mój znajomy wystąpił do dyrektora szkoły, do której chodzi również moje dziecko z wnioskiem o kserokopie protokołu rady pedagogiczne. Otrzymał ją w ramach tzw. informacji publicznej. Z niemałym zdziwieniem przeczytałam w tym protokole informacje o różnych dzieciach, o chorobie nauczyciela itp. Nic nie zostało zakryte, można przeczytać cały protokół. Nawet informacje dotyczące dostosowania wymagań na sprawdzianie dla niektórych dzieci z orzeczeniami (...). Mam wrażenie, że dyrektorka złamała prawa dzieci, rodziców do ochrony ich danych osobowych. Czy mam rację? Co mogę zrobić, żeby zapobiec temu w przyszłości?" więcej

Jak odliczyć ulgę na dzieci w 2017 roku? 18 Styczeń 2017

Uwaga Rodzice! Podobnie jak w latach ubiegłych, macie możliwość odliczenia określonej przepisami kwoty na każde wychowywane przez Was dziecko więcej

Nauka zmianowa w Gdańsku do godz. 20.00? 17 Styczeń 2017

Nie mogłam w to uwierzyć po prostu, że w XXI wieku takie historie w państwie europejskim mogą się zdarzyć - pisze mama uczniów z gdańskiej podstawówki więcej

Przypominamy o najważniejszych zmianach w przepisach, które nauczyciele muszą uwzględnić przy wystawianiu ocen 13 Styczeń 2017

Rodzice sprawdźcie, czy przed wystawieniem oceń semestralnych szkoła uwzględniła następujące zmiany więcej

Spotkanie w Ministerstwie Rodziny 29 Grudzień 2016

28 grudnia spotkaliśmy się z Elżbieta Bojanowską, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rozmawialiśmy o problemie odbierania dzieci oraz zjawisku bezpodstawnego zakładania Niebieskich Kart więcej

Zaczynamy działania w obronie standardów opieki okołoporodowej 20 Grudzień 2016

Minister zdrowia wywodzący się z zaprzyjaźnionego Związku Dużych Rodzin, z niezrozumiałych przyczyn dąży do likwidacji standardów opieki okołoporodowej. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców rozpoczyna działania w ich obronie. Zabiegamy o spotkanie z panią premier w tej sprawie. Standardy okołoporodowe muszą zostać! Są ważne dla wszystkich rodzących, także (a może jeszcze bardziej!) dla mam które oczekują dzieci letalnie chorych: www.Mamaniejestsama.pl

Poszukujemy współpracownika 19 Grudzień 2016

Poszukujemy współpracownika na umowę zlecenie do projektu „Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania społeczne i zmiany gospodarcze”. Ofertę należy dostarczyć osobiście, pocztą lub kurierem na adres biura Fundacji do 27.12.2016 r. do godz. 11.00. Szczegółowy opis oferty i wymogi stawiane kandydatom do pobrania ze strony https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1015082 więcej

Ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia będą ośmioletnie 15 Grudzień 2016

W klasach siódmej i ósmej realizowany będzie program szkoły muzycznej II stopnia. Uczniowie będą mogli zarówno po szóstej i po ósmej klasie OSM I st. podejść do egzaminów wstępnych do szkoły muzycznej II stopnia. Nasza Fundacja wspierała protesty rodziców wobec zmian w szkolnictwie artystycznym. Zabiegaliśmy o spotkanie z ministrem kultury Piotrem Glińskim w tej sprawie, zanim do tego doszło minister zdecydował o przyjęciu postulowanych przez rodziców rozwiązań.

Protest rodziców uczniów Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 we Wrocławiu 12 Grudzień 2016

Publikujemy list Rady Rodziców przy Terapeutycznej Szkole Podstawowej nr 119 we Wrocławiu do minister edukacji Anny Zalewskiej, w sprawie planowanego zamknięcia placówki TUTAJ

Wspieramy protesty rodziców wobec zmian w szkolnictwie artystycznym 06 Grudzień 2016

Przedstawiamy list otwarty rodziców uczniów szkół artystycznych do ministra kultury Piotra Glińskiego w sprawie zmian w szkolnictwie artystycznym TUTAJ

Publikujemy również petycję rodziców w sprawie reformy systemu oświaty w zakresie ogólnokształcących szkól muzycznych TUTAJ

Oświadczenie Fundacji Rzecznik Praw Rodziców 30 Listopad 2016

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

1) Nie aplikowała w żadnym konkursie o środki liczone w milionach złotych.
2) Do dnia dzisiejszego nie otrzymała ani złotówki ze środków rządowych albo unijnych.
3) Nie prowadzi i nie będzie prowadzić dla MEN konsultacji ustawy gimnazjalnej więcej

Spotkanie z minister Elżbietą Rafalską 23 Listopad 2016

23 listopada był dniem ważnych spotkań w Ministerstwie Rodziny. Z minister Elżbietą Rafalską rozmawialiśmy na temat projektu "Mama nie jest sama" oraz problemów z funkcjonowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Po roku od zmiany rządu wciąż funkcjonuje wiele przepisów, które mają fatalne skutki więcej

Spotkanie z wiceministrem Bartoszem Marczukiem 23 Listopad 2016

23 listopada przedstawiciele Fundacji spotkali się z wiceministrem Bartoszem Marczukiem. W spotkaniu brały udział również prezes Fundacja Gajusz, Tisa Żawrocka oraz psycholog Jolanta Kałużna, które przekazały ministrowi doświadczenia i problemy ośrodka preadopcyknego Tuli Luli w Łodzi więcej

Nasze stanowisko ws. projektów ustaw Ministerstwa Edukacji Narodowej 17 Październik 2016

Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców w sprawie projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe więcej

Szkolenia FRPR dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej 12 Październik 2016

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zorganizowała szkolenia m. in. w Ożarowie Mazowieckim (5.10), Opocznie (10.10), Jabłonnej (11.10) dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Asystentów Rodziny: "Specyficzne uwarunkowania pracy z rodziną wielodzietną" więcej

Mama nie jest sama 22 Wrzesień 2016

Przygotowujemy nową formę pomocy dla matek, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np.: chorobą dziecka w okresie prenatalnym, trudną sytuacją ekonomiczną, brakiem mieszkania czy chorobą mamy w ciąży. Projekt nosi nazwę "Mama nie jest sama" więcej

W których klasach są darmowe podręczniki i ćwiczenia? 10 Wrzesień 2016

Tradycyjnie kupowane przed rodziców podręczniki i ćwiczenia obowiązują w klasach: 6 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum oraz wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe klasy otrzymują podręczniki wraz z ćwiczeniami w szkole. Wszystkim uprawnionym uczniom powinny zostać dostarczone nowe ćwiczenia.
Ustawa nie przewiduje cedowania przez szkoły zakupu ćwiczeń na rodziców w przypadku, gdy dyrektor szkoły zaplanował zakup ćwiczeń kosztujących powyżej 25 zł i nie mógł zrealizować tego zakupu więcej

Program "Wyprawka szkolna 2016" 22 Sierpień 2016

Zgodnie z programem "Wyprawka szkolna 2016" w tym roku o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczać do klas: VI szkół podstawowych, III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

INFORMACJE O PROGRAMIE "WYPRAWKA SZKOLNA 2016"

Sześciolatki w przedszkolach. Rodzice skorzystali z wolnego wyboru 16 Sierpień 2016

Na podstawie informacji zebranych ze szkół wiemy już, że rodzice masowo skorzystali ze zwróconego im wolnego wyboru. Po wakacjach 340 tysięcy sześciolatków z rocznika 2010 pozostanie w zerówkach, a 45 tysięcy dzieci z rocznika 2009, wysłanych przedwcześnie do szkoły, skorzysta z szansy na rozpoczęcie 1 klasy ponownie, już w wieku 7 lat więcej

Na co rodziny wydają środki z programu „Rodzina 500 +”? Wyniki badań Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych 12 Sierpień 2016

"Analiza profilu beneficjentów programu mogłaby sugerować, iż zdecydowanie największy odsetek gospodarstw domowych może przeznaczać środki z programu na podstawowe potrzeby. Analiza danych potwierdza tę tezę, bowiem 42,6% badanych deklaruje, że za otrzymane środki zakupili żywność i ubiór. Duża część badanych zadeklarowała przeznaczenie tych środków na pokrycie opłat związanych z przedszkolem (34,2%), a także na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci (32%)."

Polskie gospodarstwa domowe o programie „Rodzina 500 plus” - wyniki badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, zrealizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarki SGH

"Nie jesteśmy ani Hutu ani Tutsi" 13 Maj 2016

"Podana jako news informacja o tym, że doradzamy minister edukacji jest spóźniona o osiem lat. Doradzaliśmy wszystkim ministrom począwszy od Katarzyny Hall. Tyle, że najczęściej panie minister nie chciały słuchać. Nową jakością w zarządzaniu oświatą jest obecna otwartość na postulaty społeczne."

Pełna treść oświadczenia TUTAJ

Dziękujemy za Wasz 1% podatku! 11 Maj 2016

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać naszej Fundacji 1% swojego podatku! Dzięki środkom zebranym w ramach 1% w ubiegłych latach już ponad milion osób skorzystało z naszych infolinii i poradników! To Wasz wielki sukces a dla nas ogromna radość, że Fundacja coraz skuteczniej pomaga rodzicom w egzekwowaniu ich praw. Dziękujemy!

Nasz nowy poradnik "Świadczenie rodzicielskie – 1000 zł po urodzeniu dziecka" 27 Kwiecień 2016

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła nowe świadczenie rodzicielskie. Stanowi odpowiednik zasiłku macierzyńskiego dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Mogą więc z niego skorzystać m.in. studenci, osoby bezrobotne (niezależnie od tego czy są zarejestrowane w urzędzie pracy czy nie), osoby pracujące na podstawie umów zlecenia i o dzieło, rolnicy. Przysługuje bez względu na uzyskiwany dochód i jest wypłacane co miesiąc w wysokości 1000 zł. Więcej o zasadach przyznawania świadcznia w naszym nowym poradniku.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE – 1000 ZŁ PO URODZENIU DZIECKA

Europejska Inicjatywa Obywatelska "Mama, Tata i Dzieci" 25 Kwiecień 2016

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców jest jedną z organizacji reprezentujących w Polsce Europejską Inicjatywę Obywatelską "Mama, Tata i Dzieci", która ma na celu zagwarantowanie, by na gruncie prawa europejskiego pojęcia „małżeństwo” i "rodzina" były używane jedynie w ich prawdziwym znaczeniu, odwołującym się do trwałego związku kobiety i mężczyzny. Więcej o inicjatywie TUTAJ

500 + poradnik dla rodziców 01 Kwiecień 2016

Ruszył rządowy program "Rodzina 500+"! Przygotowaliśmy dla rodziców poradnik o zasadach przyznawania i wypłaty nowych świadczeń wychowawczych. Znajdziecie w nim między nimi: informacje o wymaganych dokumentach, terminach wypłaty i zasadach obliczania dochodu przy świadczeniu na pierwsze dziecko, oraz odpowiedzi na pojawiające się pytania, np. dotyczące rodzin niepełnych czy nadzoru nad wykorzystaniem środków.

500 + PORADNIK DLA RODZICÓW

"Elementarz dla rodziców 6-latka" już w księgarniach! 30 Marzec 2016

Najnowsza książka Karoliny i Tomasza Elbanowskich Elementarz dla rodziców 6-latka to kompendium wiedzy dla wszystkich rodziców sześciolatków, którzy stoją przed wyborem: zerówka czy pierwsza klasa? więcej

Wesprzyj nas