Oświadczenie Fundacji Rzecznik Praw Rodziców 30 Listopad 2016

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców

1) Nie aplikowała w żadnym konkursie o środki liczone w milionach złotych.
2) Do dnia dzisiejszego nie otrzymała ani złotówki ze środków rządowych albo unijnych.
3) Nie prowadzi i nie będzie prowadzić dla MEN konsultacji ustawy gimnazjalnej więcej

Spotkanie z minister Elżbietą Rafalską 23 Listopad 2016

23 listopada był dniem ważnych spotkań w Ministerstwie Rodziny. Z minister Elżbietą Rafalską rozmawialiśmy na temat projektu "Mama nie jest sama" oraz problemów z funkcjonowaniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Po roku od zmiany rządu wciąż funkcjonuje wiele przepisów, które mają fatalne skutki więcej

Spotkanie z wiceministrem Bartoszem Marczukiem 23 Listopad 2016

23 listopada przedstawiciele Fundacji spotkali się z wiceministrem Bartoszem Marczukiem. W spotkaniu brały udział również prezes Fundacja Gajusz, Tisa Żawrocka oraz psycholog Jolanta Kałużna, które przekazały ministrowi doświadczenia i problemy ośrodka preadopcyknego Tuli Luli w Łodzi więcej

Nasze stanowisko ws. projektów ustaw Ministerstwa Edukacji Narodowej 17 Październik 2016

Przedstawiamy stanowisko Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców w sprawie projektów ustaw: Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe więcej

Szkolenia FRPR dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej 12 Październik 2016

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców zorganizowała szkolenia m. in. w Ożarowie Mazowieckim (5.10), Opocznie (10.10), Jabłonnej (11.10) dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Asystentów Rodziny: "Specyficzne uwarunkowania pracy z rodziną wielodzietną" więcej

Mama nie jest sama 22 Wrzesień 2016

Przygotowujemy nową formę pomocy dla matek, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej np.: chorobą dziecka w okresie prenatalnym, trudną sytuacją ekonomiczną, brakiem mieszkania czy chorobą mamy w ciąży. Projekt nosi nazwę "Mama nie jest sama" więcej

W których klasach są darmowe podręczniki i ćwiczenia? 10 Wrzesień 2016

Tradycyjnie kupowane przed rodziców podręczniki i ćwiczenia obowiązują w klasach: 6 szkoły podstawowej, 3 gimnazjum oraz wszystkich klasach szkół ponadgimnazjalnych. Pozostałe klasy otrzymują podręczniki wraz z ćwiczeniami w szkole. Wszystkim uprawnionym uczniom powinny zostać dostarczone nowe ćwiczenia.
Ustawa nie przewiduje cedowania przez szkoły zakupu ćwiczeń na rodziców w przypadku, gdy dyrektor szkoły zaplanował zakup ćwiczeń kosztujących powyżej 25 zł i nie mógł zrealizować tego zakupu więcej

Program "Wyprawka szkolna 2016" 22 Sierpień 2016

Zgodnie z programem "Wyprawka szkolna 2016" w tym roku o dofinansowanie mogą ubiegać się jedynie uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w roku szkolnym 2016/2017 będą uczęszczać do klas: VI szkół podstawowych, III gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

INFORMACJE O PROGRAMIE "WYPRAWKA SZKOLNA 2016"

Sześciolatki w przedszkolach. Rodzice skorzystali z wolnego wyboru 16 Sierpień 2016

Na podstawie informacji zebranych ze szkół wiemy już, że rodzice masowo skorzystali ze zwróconego im wolnego wyboru. Po wakacjach 340 tysięcy sześciolatków z rocznika 2010 pozostanie w zerówkach, a 45 tysięcy dzieci z rocznika 2009, wysłanych przedwcześnie do szkoły, skorzysta z szansy na rozpoczęcie 1 klasy ponownie, już w wieku 7 lat więcej

Na co rodziny wydają środki z programu „Rodzina 500 +”? Wyniki badań Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych 12 Sierpień 2016

"Analiza profilu beneficjentów programu mogłaby sugerować, iż zdecydowanie największy odsetek gospodarstw domowych może przeznaczać środki z programu na podstawowe potrzeby. Analiza danych potwierdza tę tezę, bowiem 42,6% badanych deklaruje, że za otrzymane środki zakupili żywność i ubiór. Duża część badanych zadeklarowała przeznaczenie tych środków na pokrycie opłat związanych z przedszkolem (34,2%), a także na edukację i zajęcia dodatkowe dla dzieci (32%)."

Polskie gospodarstwa domowe o programie „Rodzina 500 plus” - wyniki badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, zrealizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarki SGH

"Nie jesteśmy ani Hutu ani Tutsi" 13 Maj 2016

"Podana jako news informacja o tym, że doradzamy minister edukacji jest spóźniona o osiem lat. Doradzaliśmy wszystkim ministrom począwszy od Katarzyny Hall. Tyle, że najczęściej panie minister nie chciały słuchać. Nową jakością w zarządzaniu oświatą jest obecna otwartość na postulaty społeczne."

Pełna treść oświadczenia TUTAJ

Dziękujemy za Wasz 1% podatku! 11 Maj 2016

Dziękujemy wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać naszej Fundacji 1% swojego podatku! Dzięki środkom zebranym w ramach 1% w ubiegłych latach już ponad milion osób skorzystało z naszych infolinii i poradników! To Wasz wielki sukces a dla nas ogromna radość, że Fundacja coraz skuteczniej pomaga rodzicom w egzekwowaniu ich praw. Dziękujemy!

Nasz nowy poradnik "Świadczenie rodzicielskie – 1000 zł po urodzeniu dziecka" 27 Kwiecień 2016

Nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła nowe świadczenie rodzicielskie. Stanowi odpowiednik zasiłku macierzyńskiego dla osób, które nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu. Mogą więc z niego skorzystać m.in. studenci, osoby bezrobotne (niezależnie od tego czy są zarejestrowane w urzędzie pracy czy nie), osoby pracujące na podstawie umów zlecenia i o dzieło, rolnicy. Przysługuje bez względu na uzyskiwany dochód i jest wypłacane co miesiąc w wysokości 1000 zł. Więcej o zasadach przyznawania świadcznia w naszym nowym poradniku.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE – 1000 ZŁ PO URODZENIU DZIECKA

Europejska Inicjatywa Obywatelska "Mama, Tata i Dzieci" 25 Kwiecień 2016

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców jest jedną z organizacji reprezentujących w Polsce Europejską Inicjatywę Obywatelską "Mama, Tata i Dzieci", która ma na celu zagwarantowanie, by na gruncie prawa europejskiego pojęcia „małżeństwo” i "rodzina" były używane jedynie w ich prawdziwym znaczeniu, odwołującym się do trwałego związku kobiety i mężczyzny. Więcej o inicjatywie TUTAJ

500 + poradnik dla rodziców 01 Kwiecień 2016

Ruszył rządowy program "Rodzina 500+"! Przygotowaliśmy dla rodziców poradnik o zasadach przyznawania i wypłaty nowych świadczeń wychowawczych. Znajdziecie w nim między nimi: informacje o wymaganych dokumentach, terminach wypłaty i zasadach obliczania dochodu przy świadczeniu na pierwsze dziecko, oraz odpowiedzi na pojawiające się pytania, np. dotyczące rodzin niepełnych czy nadzoru nad wykorzystaniem środków.

500 + PORADNIK DLA RODZICÓW

"Elementarz dla rodziców 6-latka" już w księgarniach! 30 Marzec 2016

Najnowsza książka Karoliny i Tomasza Elbanowskich Elementarz dla rodziców 6-latka to kompendium wiedzy dla wszystkich rodziców sześciolatków, którzy stoją przed wyborem: zerówka czy pierwsza klasa? więcej

Radosnych Świąt Wielkanocnych! 26 Marzec 2016

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy radości i spokoju, aby ten wyjątkowy czas był pełen miłości, rodzinnego ciepła oraz dawał nadzieję i odwagę do mierzenia się z trudnościami.
Wesołego Alleluja!

Skarga na zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy 16 Marzec 2016

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców złożyła skargę do Wojewody Mazowieckiego na zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy dotyczące zasad rekrutacji oraz organizacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/17. 

Skarga Fundacji Rzecznik Praw Rodziców na zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy

Nasze stanowisko ws. projektu podstawy programowej wychowania przedszkolnego 11 Marzec 2016

Przedstawiamy stanowisko Fundacji Rzecznik Praw Rodziców w sprawie projektu podstawy programowej wychowania przedszkolnego przedstawionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 26 lutego br. W naszej opinii dokument powiela błędy obecnej podstawy, sygnowanej przez Katarzynę Hall i pogłębia problemy poprzez dalszą scholaryzację wychowania przedszkolnego więcej

Wniosek o przywrócenie terminu złożenia deklaracji w przedszkolu 08 Marzec 2016

Uwaga rodzice! Jeśli w Waszej gminie minął już czas składania deklaracji kontynuowania przedszkola, a Wy nie zrobiliście tego, ponieważ dyrekcja przedszkola lub władze gminy wprowadzały Was w błąd, macie prawo wnioskować o przywrócenie terminu! więcej

Wyjaśnienie w sprawie projektu podstawy programowej MEN 03 Marzec 2016

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców i nasz ekspert Dorota Dziamska NIE SĄ autorami projektu podstawy programowej przedstawionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Obecnie opracowujemy krytyczną opinię na temat tej propozycji resortu, którą wkrótce opublikujemy na naszej stronie. Jednocześnie informujemy, że ministerstwo nie wzięło pod uwagę projektu, który przekazaliśmy w listopadzie ub. r. pani minister Annie Zalewskiej, przygotowanego pod kierunkiem Doroty Dziamskiej przez zespół 400 nauczycieli współpracujących z Pracownią Pedagogiczną im. Ryszarda Więckowskiego

Projekty podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawy programowej kształcenia ogólnego dla klas I-III przygotowane przez Dorotę Dziamską 

Samorządy wycofują się z ograniczania wyboru rodziców ws. edukacji 6-latków 26 luty 2016

Kolejne samorządy wycofują się z ograniczania wyboru rodziców w sprawie edukacji sześciolatków:
"Zielona Góra daje trzy możliwości rodzicom sześciolatków" TUTAJ
Ostrołęka: "Sześciolatki mogą pozostać w przedszkolach" TUTAJ
Puławy: "Rodzice przedszkolaków postawili na swoim. Miasto pozwoli wybrać" TUTAJ

więcej

Rekrutacja 2016: Listy minister edukacji do władz gmin i dyrekcji przedszkoli 24 luty 2016

Minister edukacji Anna Zalewska po naszych prośbach o reakcję na działania samorządów, odmawiających sześciolatkom miejsca realizowania obowiązku przedszkolnego, skierowała listy do władz gmin TUTAJ i dyrekcji przedszkoli TUTAJ
UWAGA RODZICE! W razie potrzeby wydrukujcie je i pokażcie np. dyrekcji przedszkola. Pamiętajcie też, że możecie się zwracać po pomoc do kuratoriów.

Rodzice walczą o przedszkola dla 6-latków 23 luty 2016

Wiele samorządów robi wszystko, by ograniczyć prawo rodziców do wyboru w sprawie edukacji ich sześcioletnich dzieci. Rodzice coraz częściej mobilizują się i protestują przeciwko samowoli gmin, szczególnie przeciwko przesuwaniu "zerówek" dla sześciolatków do szkół, wywieraniu presji na zapisanie sześciolatków do I klasy i złej organizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach więcej
23 lutego nasza Fundacja 
wysłała pisma DO SAMORZĄDÓW oraz SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI w sprawie miejsc dla 6-latków.

Z minister edukacji o rekrutacjach 16 luty 2016

Przedstawiciele Fundacji 15 lutego przekazali głosy rodziców dotyczące problemów z miejscami dla sześciolatków w zerówkach. Problemy zbieraliśmy pod specjalnym adresem rekrutacja2016@rzecznikrodzicow.pl. Minister edukacji Anna Zalewska zapowiedziała zajęcie się przez MEN przypadkami łamania przez gminy praw rodziców i praw dzieci sześcioletnich do edukacji przedszkolnej.

Sejm przyjął projekt "Rodzina 500+" 11 luty 2016

11 lutego sejm przyjął ustawę dotyczącą programu „500 +”. Za przyjęciem ustawy głosowało 261 posłów, 43 było przeciw, 140 wstrzymało się od głosu. Teraz ustawa zostanie skierowana do senatu, a potem do podpisu prezydenta. Ma wejść w życie 1 kwietnia więcej

Zapraszamy na nasze forum 09 luty 2016

Rodzice! Wasza gmina robi problemy z rekrutacjami sześciolatków w przedszkolach? Organizujcie się lokalnie. Zapraszamy na nasze FORUM
To miejsce wymiany informacji i doświadczeń stworzone specjalnie dla Was.

Jak odliczyć ulgę na dzieci w 2016 roku? 05 luty 2016

Uwaga Rodzice! Podobnie jak w ubiegłym roku, macie możliwość odliczenia określonej przepisami kwoty na każde wychowywane przez Was dziecko więcej

Wesprzyj nas